0898 59 45 36

Застраховка Живот

Много обширен дял в застраховането е животозастраховането.  Компаниите и продуктите са много разнообразни, като за всеки клиент се изработва индивидуално предложение, според възраст, пол, професия и т.н. Тези застраховки могат да бъдат спестовни или рискови, дългосрочни или краткосрочни. Всяка една застраховка Живот, трябва да бъде добре обмислена и да пасва най-точно на нуждата, заради която е сключена. На пазара има много видове застраховки живот – спестовен живот, живот свързан с инвестиционен фонд, детска застраховка живот, живот и рента, застраховка на кредитополучател и др.