0898 59 45 36

Здравна застраховка

Тази застраховка много често е свързана не с изплащане на обезщетения, а с поемането на  разноски при използването на медицински услуги или различни интервенции свързани със здравето. Има случай в които в здравните застраховки е договорен и лимит, покриващ закупуването на лекарства или консумативи. Тогава Застрахователят изплаща реално направените разходи, доказани с документ  в размер до договорения лимит. Доста от Застрахователните компании имат сключени договори с медицински заведения и предоставят на клиентите си карти, с които могат да ползват услугите им без да заплащат, ако разбира се тази услуга е включена в пакета закупен от Застрахования. Все по-често се налага практиката, при ползване на лечебно за заведение с което Застрахователят няма сключен договор, да бъде налагано самоучастие при възстановяване на направения разход. Това разбира се е записано в общите условия и включено в пред договорната информация. Здравните застраховки също са много разнообразни и с различни покрития като рискове, територия на валидност и разположение на медицинските заведения. На пазара вече има и продукти, които предлагат лечение на заболявания изцяло извън територията на страната ни- не само в Европа, а и в САЩ и Канада.