0898 59 45 36

Застраховка на офиси и търговски обекти

Застраховат се собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, които могат да са:

Недвижимо имущество – административни и търговски сгради, в т. ч. Магазини, хотели, офиси, складове,  заведения за обществено хранене и др. обекти в сферата на търговията и услугите.

Движимо имущество- машини, съоръжения и оборудване, компютри, аудиовизуална и офис техника, стопански инвентар, материали и суровини, разходи за придобиване на ДМА, стоки и др.

Покрити рискове

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Буря, ураган, увреждане от падащи дървета и клони, проливен дъжд, наводнение от природни бедствия, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Вандализъм, вкл. злоумишлени действия на трети лица, злоумишлен пожар и експлозия;
 • Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имуществото по време на транспортирането му от един адрес на друг;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом;
 • Загуба на доход от наем;
 • Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
 • Разходи за алтернативно настаняване;
 • Чупене на стъкла и витрини.

Застрахователна сума

 • Действителна стойност на имуществото;
 • Възстановителна стойност;
 • По първи риск (лимит на отговорност определен от Застрахования и приет от Застрахователя);
 • Стойност на придобиване.