0898 59 45 36

Помощ при пътуване в чужбина

Това е застраховка, която могат да сключат български и чуждестранни граждани, като покритието на застраховката не важи в България и в страната, където застрахованото лице има гражданство. Лимитите на отговорност са в евро или долари.
Стандартните покрития са:

  • Медицински разноски за неотложна помощ при злополука или акутно заболяване
  • Спешна дентална помощ (обикновено е фиксирана между 150 -350 евро)
  • Репатриране

Могат да се добавят и допълнителни покрития в зависимост от целта на пътуването – туризъм, работа, упражняване на спортове и др. Всяка компания има тарифа, която зависи от целта и продължителността на пътуването, възраст на застрахования и лимита на отговорност. Предлагат се и застраховка за често пътуващи в чужбина лица- мултитрип. Тя е много добре адаптирана ценово и лимитно за нуждите на такива лица и фирми.